''hasat''

[19.09.2001 - 19.10.2001]
 
Galeri Apel'de çeşitli malzemelerle ve farklı yorumlarla önceden belirlenen bir tema etrafında oluşan sergilere sanat severlerimiz aşina. 19 Eylül 2001 tarihinde Galeri Apel'de açılacak serginin konusu ise'Hasat'.

Tarım toplumuna geçişle birlikte binlerce yıllık süre içinde 'hasat' sayısız betimlemelere ve şölenlere esin kaynağı olmuş. En eski yerleşim birimlerinden biri olan Çatalhöyük'teki duvar resimlerinde bile bu izleri bulabiliriz.

Çatalhöyük kazısını 1993'ten bu yana yürüten Ian Hodder, bu yıl bir konferansında bu resimlerden ve heykellerden hareketle ünlü ana tanrıça veya bereket tanrıçası kavramına yeni bir yorum getirdi. Bu kavramı oluşturan sembollerin, kadının doğurganlık özelliğinin yanı sıra, kadının önceleri avcı ve toplayıcı olan insanları toprağa bağlamada, hayvanları evcilleştirmede öncülük etmesinin, bereket tanrıçasına model olmasının, doğal olduğunu vurguladı.

Galeri Apel'in hasadını şu sanatçıların ürünleri oluşturacak; Engin Akın, Cem Aydoğan, Filiz Başaran, Can Göknil, Yücel Kale, Ayfer Kalsın, Gülsün Karamustafa, Suzy Hug Levy.

Üretimin bir sonucu ve bir evresidir 'hasat'. Yaşama ve yaşatmaya dairdir.

Gelin bir ay boyunca 'Hasat'ımızı birlikte kutlayalım.

sergi kuratörü

Nuran Terzioğlu