''komşu''
 
[15.09.2005 - 22.10.2005]
 
Galeri Apel 9. Uluslarası İstanbul Bienali' ne paralel etkinlik olarak 'komşu'' başlıklı bir sergi düzenledi. 1999 ' da 'sokak'' , 2001 'de 'hasat'' , 2003 'te 'bağ; şairin bahçesi'' konulu sergilerin devamı niteliğinde olan bu sergiye davet edilen sanatçılar bu kavram çerçevesinde yeni eserler hazırladılar.

Komşu kelimesi Orta Asya Türkçesindeki 'konşı'' dan türemiştir. Günümüzde konutları yakın olan kimselerin birbirlerine göre aldıkları ad ya da sınır ortaklığı bulunan anlamında bir sıfat gibi kullanılmaktadır.

Aşkları, cenkleri tutuşturan komşu öyküleri, değişik kültürlerde tragedya, şiir, roman, atasözleri ve deyimler gibi birçok biçimde karşımıza çıkar. Kavram olarak da 'komşu'' sosyoloji, antropoloji, tarih, hukuk ve hatta matematiğe kadar birçok bilim dalına malzeme oluşturmuştur.

'Komşunu kendini sevdiğin gibi sev'' ; Tevrat'tan alınan bu sözler bize bu kavramın aynı zamanda bir değer olduğunu hatırlatır; giderek uzaklaştığımız bir değer.... Gelişme adına hızla değişen toplumsal ilişkiler doğal olarak iletişim yollarını da etkilemekte. Bugünün koşullarında, aynı evde yaşayanlar bile artık birbirlerinden habersiz . Mahalledeki komşu sohbetlerinin yerini dünyanın bir ucundan öbür ucuna çekilen günlük e-postalar alıyor. Yakın gelecekte mahalle, ahbaplık, komşu gibi sözcüklerin günlük kullanımdaki akıbetini ister istemez merak etmekteyiz.