''hayal ürünü ''           

10 aralık 2009 – 09 ocak 2010

  “Gerçek” diye adlandırdığımız düzlem, hayali ve masalsı bir düzlemle birleştiğinde üç boyutlu bir forma dönüşür ve inanmak bu yeni formun anahtarı olur. Ben kendi tayfımda bu iki düzlemin-yolun kesiştiği yerdeyim, bu sergideki heykellerim de iki yolun da yolcuları.
     İçeriye çağıran bir sergi bu. Tahtanın, camın, fosilin içine... Postun, ağacın, kuşun, timsahın içine… İçsel bir hayal kuran figürlerin, gündelik yaşam gerçekliğinden masalsı bir diyara yolculuklarının, düşüncelerinde zayıf güçlüyle, vahşi acizle, yaşayan ölüyle buluştukça farklılaşan gölgelerinin, bu farklılığı isteyen, düşleyen hallerinin ve bu hayallerin ürünlerinin şahitliğine çağıran bir sergi.   

Yücel Kale-2009